Mad Designer at work in the dark

Ursäktar röran, vi bygger om!

Under mellandagarna så bygger vi en ny hemsida.
För akuta ärenden så når ni oss som vanligt på vårat journummer:

070 792 26 92
Kvalitetsansvarig: Chatarina Drape 070 579 45 75
chatarina.drape@vibor.se
Verksamhetschef: Adam Rogård 073 999 08 22
adam.rogard@vibor.se
Verksamhetssamordnare: Markus Bergström 070 758 26 66
markus.bergstrom@vibor.se
För frågor gällande placeringsmöjligheter, kontakta oss på: 073 999 08 22 eller maila placeringar@vibor.se
Besöksadress: Vibor Stödboende Ekeby Bruk 4H 752 63 Uppsala
Postadress (postfack): Vibor Stödboende Ekeby Bruk 2N 752 63 Uppsala