HBT-certifiering


Därför väljer Vibor att bli HBT-certifierade!

Vi på Vibor arbetar för att skapa förutsättningar för alla som kommer och bor hos oss att hitta sin egen plats i vårt samhälle och bli respekterade utifrån den de är och upplever att de är. Detta är inbyggt i alla delar av vårt arbete med att behandla och ge stöd. Vi jobbar aktivt för att alla ska känna sig inkluderade och bekväma med att vara sig själva oavsett om man har en funktionsnedsättning och oavsett sin etnicitet, sin religion, sin sexuella läggning eller sin könstillhörighet.

Vi är professionella i vårt bemötande och har den kunskap som krävs för att alla verkligen ska känna sig sedda och hörda. Det gör också att vi är särskilt lyhörda för allas olikheter och behov och kan sätta på oss olika "glasögon" när vi tolkar vår omgivning.

Vi ser till att hela tiden ta till oss ny kunskap och påminna varandra om att vara normkritiska både när det gäller vår fysiska miljö och vårt bemötande.

Naturligtvis gäller även detta förhållningssätt inom personalgruppen på Vibor som arbetsplats. Även den som arbetar hos Vibor ska känna sig inkluderad i personalgruppen oavsett vem man är.

https://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/