Lämna synpunkter/klagomål

Vi vill veta vad du tycker!

Vill du få kontakt med någon hos Vibor går det bra att fylla i nedanstående formulär så kan vi höra av oss till dig.

* markerar att fältet är obligatoriskt att fylla i

Klagomål/anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)