Vibor Stödboende


Vibor bedriver stödboende i våra egna träningslägenheter som är belägna i vanliga flerfamiljshus på olika platser i centrala Uppsala. Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har daglig kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade och följs upp varje vecka.

Vi har bemanning dygnet-runt-året-om med sovande jour. Verksamheten har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).


Målgrupp:

Ungdomar och vuxna personer från 16 år och uppåt.

  • Personer med behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning.
  • Personer som har vistats på HVB eller motsvarande, som behöver stärkas och träna på eget boende innan det är dags att bo och leva på egen hand.
  • Personer som har det svårt i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan vara ett alternativ till familj eller institutionsplacering.
  • Personer som är nyanlända till Sverige (asylsökande- eller med beviljat uppehållstillstånd) som har behov av stöd- och integrationsinsatser för att klara av ett eget boende i ett nytt hemland.
  • Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykisk ohälsa.

Målet med vårt strukturerade stöd är att de som bor hos ska ges möjlighet att:

  • Att växa in i ansvaret med att bo i ett eget boende och med att ta ansvar för sig själv.
  • Få stöd med skolgång och med att hitta vägar till annan utbildning, praktik eller arbete. Hos Vibor kan man även få stöd med övningskörning till körkort.
  • Hitta realistiska och meningsfulla mål i livet.
  • Hitta strategier för att skapa en varaktig förändring för nuet och för framtiden.