Vibor Stödboende


Vibor bedriver stödboende i våra egna träningslägenheter som är belägna i vanliga flerfamiljshus på olika platser i centrala Uppsala. Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har daglig kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade och följs upp varje vecka.


Målgrupp:

Ungdomar och vuxna personer från 17 år och uppåt.

  • Personer med behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning.
  • Personer som har vistats på HVB eller motsvarande, som behöver stärkas och träna på eget boende innan det är dags att bo och leva på egen hand.
  • Personer som har det svårt i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan vara ett alternativ till familj eller institutionsplacering.
  • Personer som är nyanlända till Sverige (asylsökande- eller med beviljat uppehållstillstånd) som har behov av stöd- och integrationsinsatser för att klara av ett eget boende i ett nytt hemland.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteenden. Vi har även erfarenhet av att arbeta med integrationsinsatser parallellt med övrigt stöd och vi genomgår för närvarande en HBTQ-utbildning via RFSL för att under 2015 kunna bli HBT-certifierade.


Målet med vårt strukturerade stöd är att de som bor hos ska ges möjlighet att:

  • Att växa in i ansvaret med att bo i ett eget boende och med att ta ansvar för sig själv.
  • Få stöd med skolgång och med att hitta vägar till annan utbildning, praktik eller arbete. Hos Vibor kan man även få stöd med övningskörning till körkort.
  • Skapa en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid att för introducera varje enskild person till fritids- och kulturaktiviteter som passar för just dem. Även utflykter/semesterresor med övernattning som är individuellt anpassade ingår i detta stöd.
  • Hitta realistiska och meningsfulla mål i livet.
  • Hitta strategier för att skapa en varaktig förändring för nuet och för framtiden.