Brister i ledning och styrning orsakar krisen i socialtjänsten.


10 december 2014


En av de främsta orsakerna till socialtjänstens kris är att varken kommunledning eller ledande tjänstemän har förstått hur man skall använda sig av kvalitetslednings-system. Det är något som IVO för fram i sin verksamhetsrapport för 2013 men också något som återkommande framförs i löpande frekvenstillsynen.

Höjd asylprognos kräver samhällsplanering


6 november 2014


En av de största utmaningarna rör boendet för asylsökande.


Prognosen över antalet asylsökande nästa år höjs. Samhället behöver enligt migrationsverkets bedömning ha beredskap att ta emot mellan 80 000 och 105 000 asylsökande 2015.

Vibor HBT-certifieras


2 december 2015


Vibor är mycket stolta över att nu vara en av få verksamheter inom vårt verksamhetsområde som är hbtq-certifierade.

Det innebär att vi som företag arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda ett respektfullt bemötande ur ett hbtq-perspektiv av alla som bor hos oss. Vi skapar också en inkluderande arbetsmiljö för våra anställda. Vi ser detta som en kompetenshöjning i vårt arbete med att se och stärka varje individ i att utvecklas och komma till sin rätt i livet.

Halva kontoret blev smittat på fyra timmar


8 oktober 2014


Det räcker inte att bara undvika kramar och att hålla sig på avstånd från kollegor som är förkylda och nyser. I en ny amerikansk studie spreds ett virus på entrédörren till nära 40 % av de anställda på bara fyra timmar!

Var tredje socialsekreterare överväger att byta jobb


8 oktober 2014


En studie som nyligen presenterats via fackförbundet Vision visar att kvaliteten i det stöd som utsatta människor får hos landets socialtjänster riskerar att försämras eftersom handläggarnas arbetsvillkor har blivit tuffare. Många socialsekreterare anser sig sakna förutsättningarna för att göra ett professionellt jobb vilket leder till att de känner sig personligen otillräckliga och överväger att byta jobb. En ökad personalomsättning riskerar att ytterligare försämra kvaliteten i det stöd som socialtjänsterna erbjuder.

Sanningar och myter om privat vård och omsorg


11 september 2014


Årets valdebatt innehåller många myter om privat vård och omsorg. Det förekommer dessutom missförstånd och direkta faktafel. Vad är det egentligen som gäller?

I rapporten Privat vårdfakta 2014 presenterar Vårdföretagarna fakta som rättar till några av de direkta felaktigheter som de anser påverkat allmänhet och beslutsfattare."

Lediga platser

Vibor kan för närvarande erbjuda lediga platser i våra fina och centralt belägna träningslägenheter i Vibor Stödboende, där vi bedriver kvalificerat stödboende. Målgruppen är både kvinnor och män 18-65 år. Vi tar även emot mindre familjer, t.ex. ensamstående mammor som väntar eller har små barn

Har du frågor om placering är du välkommen att kontakta:

Unik dom i Förvaltningsrätten


- en milstolpe i vanvårdsdebatten -


03 september 2014


Får föräldrar begränsa sina barns användning av mobiltelefon eller dator även då barnet är placerat?

Får vårdgivare beakta vårdnadshavares begäran om att skydda barnet från miljöer där de utsätter sig för fara?

Fram tills i höst har svaret från tillsynsmyndigheterna varit – Javisst Absolut inte. Men i och med en färsk dom i Förvaltningsrätten har ordning och trygghet åter gjorts möjlig på landets institutioner.

Enligt myndighetens tolkning har öppna institutioner inte har rätt att vidta åtgärder som begränsar barnens grundläggande fri och rättigheter.