Lediga platser

Vibor kan för närvarande erbjuda lediga platser i våra fina och centralt belägna träningslägenheter i Vibor Stödboende, där vi bedriver kvalificerat stödboende. Målgruppen är både kvinnor och män 18-65 år. Vi tar även emot mindre familjer, t.ex. ensamstående mammor som väntar eller har små barn

Har du frågor om placering är du välkommen att kontakta:

Eila Nilsson-Karlberg (vård- och utvecklingschef/placeringsansvarig): 018-25 50 90 eller 070-99 08 22 eller eila.nilsson-karlberg@vibor.se

Chatarina Drape (tf Vd/kvalitetsansvarig); 018-25 50 90 eller 070-579 45 75 eller chatarina.drape@vibor.se


Vibor Uppsala