Medarbetare


I vår personalgrupp har vi kunniga och erfarna boendestödjare med ett genuint intresse av att hjälpa människor.

Det finns en sammantagen hög psykologisk kunskapsnivå inom Vibor Stödboende.

Föreståndaren är leg. psykolog som handleder personalen i det dagliga arbetet.

Verksamhetssamordnare är beteendevetare inriktad mot psykologi.

Stödboendets dokumentationsansvarig är socionom.

Övrig personal har utbildning i MI, REPULSE, ART och KBT.