Exempel på stödinsatser


I stödboendet ingår individanpassade stödinsatser. Vi erbjuder bland annat:


Stöd i att skapa rutiner i klientens vardag utifrån de individuella förutsättningarna


Stöd i att utveckla klientens förmåga att klara av ett eget boende med boenderegler, hushållsekonomi, matlagning, städning och ADL


Individanpassat stöd gällande skolgång och planering av skolarbete samt läxhjälp. Klientens kontaktperson har en löpande kontakt med elevens mentor.


Stöd i att söka och upprätthålla sysselsättning med inkluderat stöd i att upprätta CV. Vi har ett aktivt samarbete med ett antal praktikplatser i Uppsala.


Samhällsorientering för i form av materialet Hitta Rätt som utvecklats av Göteborgs stad i samarbete med flertalet myndigheter.


Hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med personal såsom träning på gym, simning.


Stöd i att skapa och/eller upprätthålla en bra relation till anhöriga och andra närstående


Stöd i att att samordna vård- och myndighetskontakter


Stöd i att ställa sig i bostadsköer och att söka eget boende