Målgrupp


Vår verksamhet riktar sig till följande målgrupper:


Ensamkommande barn och ungdomar 16 t.o.m 20 år med PUT/TUT.


Barn och unga i åldern 16 t.o.m 20 år
som tidigare varit placerade på grund av social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.


Vuxna individer från 21 år och uppåt med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.