HVB i Östhammar

HVB-hemmet ligger i Östhammar och riktar sig till målgruppen flickor 13-20 år med psykosocial problematik.


Behandling


Behandlingsarbetet bedrivs med evidensbaserad KBT.

Behandlingssteg ART, MI, TA och ADL.

00073_4683