vg_logo-2

Välkommen till Gläntan Unga vuxna

- Tolv steg till välbefinnande -

Gläntans Behandlingshem

Behandlingshem Unga vuxna
män och kvinnor 18 - 26 år

Gläntans Familjehem

Familjehem för vuxna män
och kvinnor 18 år och uppåt

Riktade Insatser

Riktade insatser såsom
KBT, Psykoterapi, mm

Vi vill även ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som
de gör i familjen och hur de kan förändras genom vårat kostnadsfria anhörigprogram

Placeringsförfrågan

Evelina Luttinen

Enhetschef
Gläntan Unga Vuxna AB

Gläntan Logotype 2021 (2)

Gedigen kompetens med rätt fokus

En ny gemensam satsning kring målgruppen Unga vuxna

Vi har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.

Vår verksamhet är godkänt hos Inspektionen för vård och omsorg och erbjuder utredning, vård och behandling med inriktning på unga vuxna personer som lider av alkohol, narkotika -och eller läkemedelsberoende med eller utan samsjuklighet och spelberoende.  

Vi bedriver program för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram.

sunset-743428_640

Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut.
Gläntan Unga vuxna har även en helt ny familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna.

Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder.
Vi har valt dem som ger bäst resultat i förhållande till målgruppen unga vuxna.

Vi inkluderar ett hbtq-perspektiv i vår behandling och i våra familjehem och stärker dig i den person som du vill vara.

Vid behov av extra tillsyn

  • Vid extra stora behov och vid behov av extra tillsyn kan vi även ha sovande jour och personal på plats i anslutning till lägenheten, på vissa orter. 
  • För att kunna arbeta med behandling i stödboende behöver socialtjänsten först fatta beslut om öppenvårdsinsats, utöver placering i stödboendet.
Goif_logo

Gläntan Unga vuxna är stolt sponsor till Skogstorps GoIF