För dig som anhörig

För dig som anhörig, du är inte ensam

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad behandling. Många anhöriga kontaktar oss under behandlingstiden för att få information om hur den unges behandling fungerar. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att personalen ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

jack-sharp-ShCVvQbQBDk-unsplash

Besök av anhöriga

Vi uppmuntrar den unge att ta emot besök av familj och nära anhöriga under behandlingstiden. Besök av viktiga personer i den unges nätverk ses som en positiv del i behandlingsarbetet. Ansökan om besök lämnas in av den unge minst 4 dagar före besöket. Vi har en stående besökstid hos oss varje söndag 13.00 -15.00, efter överenskommelse.

Anhörigprogram

Vi vill ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges en möjligheter till förändring och ökad livskvalitet. Många tar på sig ett stort ansvar som förälder, syskon, partner, vän eller arbetsgivare. Det finns ett hopp om att den unge ska sluta missbruka. Vissa förnekar att problemen finns för att det känns lättare i stunden

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram till

  • Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)
  • Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk
  • Arbetsgivare
  • Arbetskollegor
  • Personer uppvuxna i en missbruksfamilj
    Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex: handläggare i socialtjänsten, behandling assistenter och anställda i kriminalvården.
  • Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.

Du är inte ensam

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam.
Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.