Hos oss är alla välkomna

Vi arbetar aktivt för att göra HBTQ mer accepterat

Vi vet att Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer ofta drabbas av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla hbtq-personer behöver därför stärkas.

Vår målsättning är att parallellt med behandling för beroende stärka och bekräfta den unges hbtq identitet. Vi vill öka hbtq-personers förtroende för vård och behandling inom missbruksvården.
För oss som arbetar på Gläntan Unga vuxna är det en självklarhet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck.

Hör av dig om du har frågor, så berättar vi gärna mer om vårt arbete för likabehandling och inkludering av hbtq personer i vårt samhälle.

parrots-3427188_640

Vår behandling består av 3 faser

Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, med föreläsningar, grupper samt enskilda uppgifter. Utöver detta bygger behandlingen på deltagande i självhjälpsgrupper såsom AA/NA samt motiverande samtal med behandlingspersonal. Behandlingstiden sträcker sig under 16 veckor exklusive eventuell utslussfas med möjlighet till individuell behandlingstid.

Vår behandling består av 3 faser

 • Introduktionsfas
 • Behandlingsfas
 • Utslussfas

Är du ung vuxen och vill veta mer om vår behandling?

Hos oss på Gläntan Unga vuxna får du möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring som ger goda förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt förmåga och nya strategier för att hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Att leva drogfritt i ett bättre mående.

12-stegsmodellen och KBT ligger som grund för vår behandling. Arbetet sker till största delen i gruppsittningar. I gruppen delar du dina erfarenheter, hur mycket väljer du själv. Vi bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i vår behandling är att vi även ger utrymme för individuella behov. Vi ser fördelar med, och framför allt behovet av, att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter.
Under tiden du är i behandling hos oss medverkar du aktivt med att upprätta en grundstruktur i form av schema för dagen och veckan. Detta för att arbeta med bl.a. impulskontroll och förutsägbarhet. Du får två kontaktpersoner som stöttar dig extra under behandlingstiden. I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper.

I den mån det går försöker vi ordna så att du får delta i möte på din hemort.
Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med din socialsekreterare när det gäller vårdplanering, uppföljning av vården och samordning med fortsatt vård på hemmaplan efter avslutad behandling. Vi har även externa aktörer, viktiga i ditt tillfrisknande, som kommer till behandlingshemmet och informerar om sina verksamheter.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av att vara beroende. Vi har bred kompetens och är bl.a. socionomer, beteendevetare, tolvstegsbehandlare, beroendeterapeuter och behandlingspedagoger. Vi har även en hälsovetare, specialiserad inom kost och motion. Vi har också en fantastiskt duktig kock på plats. Vi har alla ett genuint intresse för behandling av unga.

Vi erbjuder dig b.la.

 • En trygg plats där du kan jobba med dig själv och din beroendeproblematik.
 • Hög personaltäthet dygnet runt.
 • Nya verktyg för att kunna uppnå en bestående förändring av livssituationen.
 • 12-stegsmodellen som ett bärande inslag i behandlingen.
 • Kognitiv beteendeterapi vid behov.
 • Mindfulness.
 • Fysiska aktiviteter såsom styrketräning, simning mm.
 • Planering för fortsatt stöd efter avslutad behandling.

Är du redo för att gå in i vår behandling?

Då kommer du tillsammans med den som är placeringsansvarig först på ett informationsbesök där du får veta mer om vår behandling. Du får även möjlighet att berätta om dig själv, dina tankar och vad du vill få ut av din behandling. Vi kan även komma till dig för information, vid särskilda behov.

När du har varit hos oss på besök åker du hem funderar över vad du har fått veta om oss och rådgör med den som ansvarar för din placering. Är det så att vi beslutar att du får komma till oss och att vi också tror att vi kan hjälpa dig, så får du en tid för inskrivning, givetvis med uppdragsgivarens godkännande.

Innan inskrivning kan du behöva genomgå en avgiftning/abstinensbehandling.
Vi hjälper dig med stödinsatser kring denna planering. Vi kan erbjuda extern avgiftning och även nedtrappning på bensodiazepiner.

Övriga frågor?
Kontakta oss när du vill, dygnet runt, så berättar vi mer om oss och vår verksamhet.