För dig som uppdragsgivare

När du gör en placering hos oss

Gläntan unga vuxna är en nystartad verksamhet för
målgruppen unga vuxna 18 – 26 år med beroendeproblematik.

Vårt behandlingshem vänder sig till unga vuxna med beroendetillstånd i kombination med psykisk ohälsa, kriminalitet samt aggressionsproblematik. Vi bedriver även program för spelmissbruk, återfallsprevention och kriminalitetsprogram.

Vi erbjuder omgående en trygg plats där vi har den unge i centrum. En kompetent personalgrupp finns till hands dygnet runt, med dubbelbemanning på natten. Utgångspunkten i vår behandling är Minnesotamodellens tolvstegsprogram och kompletterande individuella KBT-samtal.

dandelion-2561575_1920-1-1024x682

Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen, där gruppsittningar och föreläsningar är ett bärande inslag i behandlingen. Nätverksarbete och anhörigprogram finns för den unge och hens nätverk under och även efter behandlingen.

Vi är godkända som verksamhet hos Inspektioner för vård och omsorg och följer Socialstyrelsens krav och rekommendationer avseende vård och behandling.

Socialtjänst

Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt där vårt fokus ligger på delaktighet hos den unge och inflytande över sin egen behandling.
Vi följer uppdragsgivarens vårdplan och upprättar tillsammans med placeringsansvarig en genomförandeplan där samtliga parter är delaktiga.

Inför ett beslut om placering ser vi gärna att du som handläggare kommer på ett studiebesök hos oss. Vi ser vikten av att visa vår verksamhet för den unge tillsammans med ansvarig placerare men vid behov kan vi även besöka er i hemkommunen. Vid särskilda behov även via mobil eller Skype.

I slutet av behandlingen förbereder vi den unge för en trygg hemgång. Detta sker genom en strukturerad planering med placerande kommun.
Vi besöker den unges hemkommun och upprättar en adekvat utslussplanering. Vi inleder tillsammans en tät samverkan med aktörer som tar över stödjande insatser i hemkommunen, såsom öppenvård, stödboende, skola mm.

  • Vi kan även komma till er kommun och föreläsa om beroende och psykisk ohälsa.

Arbetsgivare

Har du en anställd person 18–26 år med någon form av beroendeproblematik?

Som arbetsgivare har du idag rehabiliteringsansvar för dina anställda. Vi tar emot uppdrag direkt från arbetsgivare.
Vi har hög kompetens med fokus på målgruppen unga vuxna.

Våra avtal med arbetsgivare kan se ut på olika sätt

  • Arbetsgivaren tar hela kostnaden
  • Arbetsgivare och Försäkringskassan delar på kostnaden
  • Kostnaden delas mellan arbetsgivare och socialtjänst
  • Kostnaden delas mellan arbetsgivare, socialtjänsten och den beroende

Vi strävar efter att ha ett så nära samarbete som möjligt där vårt fokus ligger på delaktighet och eget inflytande över sin egen behandling. Vi följer en vårdplan och upprättar tillsammans med placeringsansvarig en genomförandeplan som ska hjälpa den unge framåt i behandlingsprocessen.

Innan ett beslut om placering ser vi gärna att du som arbetsgivare kommer på ett studiebesök hos oss. Vi ser vikten av att visa upp vår verksamhet innan placeringen påbörjas hos oss. Under särskilda omständigheter så genomför vi besöket digitalt.

I slutet av behandlingen besöker vi den unges hemkommun och upprättar en adekvat utslussplanering. Vi inleder tillsammans en tät samverkan med de aktörer som tar över stödjande insatser i hemkommunen, såsom öppenvård, stödboende mm.

Vi förbereder vi den unge för en trygg hemgång.
Vår målsättning är att den unge skall komma tillbaka till sitt arbete, nykter och drogfri.

  • Vi kan även komma till ert företag och föreläsa om beroende och psykisk ohälsa.