Välkommen till Vibor

Om oss

Vibor är ett familjeföretag inom vård och omsorg och är verksamma i Uppland.
Vi bedriver behandlingshem, familjehem, stödboende och skyddat boende.

Nu under 2021 slår vi oss samman med Gläntan Unga vuxna AB
och tillsammans utökar våra verksamheter till en komplett vårdkedja.

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 10.41.42

Personal med rätt kompetens

I vår personalgrupp har vi kunniga och erfarna boendestödjare med ett genuint intresse av att hjälpa människor.
Det finns en sammantagen hög psykologisk kunskapsnivå inom Vibor Stödboende.
En av våra föreståndare är legitimerad psykolog som handleder personalen i det dagliga arbetet. Verksamhetssamordnare är beteendevetare inriktad mot psykologi. Stödboendets dokumentationsansvarig är socionom. Övrig personal har utbildning i MI, REPULSE, ART och KBT.