[wise-chat]

För dig som anhörig

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad behandling. Många anhöriga kontaktar oss under behandlingstiden för att få information om hur den unges behandling fungerar. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att personalen ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

Jack Sharp Shcvvqbqbdk Unsplash

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram

  • Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)
  • Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk
  • Arbetsgivare
  • Arbetskollegor
  • Personer uppvuxna i en missbruksfamilj
    Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex: handläggare i socialtjänsten, behandling assistenter och anställda i kriminalvården.
  • Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.

Du är inte ensam

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam.
Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.

VIBOR

Placeringsförfrågan