Målgrupper

Platserna på vårat Stödboende riktar sig primärt till följande målgrupper

Wadi Lissa Azvgpbp925o Unsplash

Stödboende för ungdomar 16-20 år

Vibors stödboende är en tillståndspliktig verksamhet där vi erbjuder ett eget boende med anpassat stöd för unga och vuxna i åldern 16-20 år.

 • Unga och vuxna med neuropsykiatriska problem och psykisk ohälsa.
 • Unga och vuxna med kriminell bakgrund som vill lämna det kriminella livet bakom sig och få en nystart.
 • Unga och unga vuxna med en missbruksproblematik.
 • Unga och unga vuxna som har kommit som ensamkommande barn till Sverige.
 • Unga och unga vuxna som tidigare varit placerade för social problematik.
 • Unga och unga vuxna som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt lever i en otillfredsställande hemsituation.
 • Unga och unga vuxna i behov av skyddad placering.

Personalens kompetens

Vår personals sammantagna kompetens vad gäller relevant utbildning, språk och erfarenhet ger oss förutsättningarna för att möta de behov som målgruppen har och vi säkerställer en trygg och säker insats. Vi samarbetar även med kompetenta drogterapeuter. Personal finns även tillgänglig dygnet runt alla dagar.

Stödboende för vuxna, 21 år och uppåt

Vibor erbjuder stödboende för alla vuxna i åldern 21 år och uppåt med olika fysiska eller psykiska hinder. Även funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

 • Vuxna med en missbruksproblematik.
 • Vuxna i behov av skyddad placering.
 • Vuxna med kriminell bakgrund som vill lämna det livet bakom sig och få en nystart.
 • Eget boende med stöd i hemmet – tillgång till personal dygnet runt.
Stödboende för vuxna

Vårt syfte

Syftet är att hjälpa individen att klara av att bo i eget boende.
Stödboendet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen.  

HVB-hemmets platser riktar sig till följande målgrupper

 • Flickor 13-20 år med psykosocial problematik i behov av behandling.
 • Utredningsplaceringar för flickor 13-20 år.
VIBOR

Placeringsförfrågan