Målgrupp: Flickor med psykosocial problematik, begynnande missbruk eller socialt nedbrytande beteende.

Åldersspann: 13-18 år

Platsantal: 7st

Behandlingsmetodik: ART, ACT och KBT. Motivationsarbete kring kost, sömn och rutiner.

r placeringsförfrågningar kontakta:

Annelie Johnsson

076 021 47 07

Föreståndare: annelie.johnsson@vibor.se

VIBOR

Placeringsförfrågan