• Skicka in jobbansökan till oss

Referensnummer

Ange referensnummer för den tjänst du söker.

Personuppgifter

Personnummer (ÅÅMMDD)

För och Efternamn.

Adress.

Postnummer och ort.

Telefonnummer.

E-post.

Repeat to confirm

Tillgänglighetsdatum.

Utbildningsnivå

Välj din utbildningsnivå här i listan.

Beskriv vilken typ av utbildning du har.

Arbetslivserfarenhet

.Nuvarande tjänst.

Nuvarande arbetsgivare.

Telefonnummer till din nuvarande arbetsgivare.

CV/Dokument

Här kan du ladda upp dokument.

Max. size: 512,0 MB

Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för personer inom våra organisationen samt i vissa fall kommuniceras med våra kunder, i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Godkännande av behandling av personuppgifter.

VIBOR

Placeringsförfrågan