Behandlingshem i Vingåker

12 steg till välbefinnande

Behandlingshem för unga vuxna 18 - 26 år

Att skapa en trygg plats där allt mående är tillåtet

Våra behandlingshem vänder sig till unga vuxna 18–26 år med beroendetillstånd, med eller utan psykisk ohälsa, kriminalitet samt aggressionsproblematik. Vi bedriver en modifierad tolvstegsbehandling med kompletterande KBT-samtal. Vid individuella behov erbjuder vi även enskild psykoterapi.

Vi bedriver program för spelmissbruk, återfallsprevention och kriminalitet som livsstil.
Vi tillhandahåller även en kostnadsfri utbildning för närstående och erbjuder en trygg plats där vi alltid har den unge i centrum. En kompetent personalgrupp finns till hands dygnet runt.

Personalen utgår från ett individuellt, lågaffektivt bemötande. Vi ser fördelar och framför allt behovet av att ha separata enheter för kvinnor och män. Vi har därför två skilda enheter. Gläntan Unga vuxna kvinna & Gläntan unga vuxna man.

Sunset 743428 640
Bruno Nascimento Phigyugqpvu Unsplash

Vår behandlingsmodell består av
tre stycken väl genomarbetade faser

1. Introduktionsfas
2. Behandlingsfas
3. Utslussfas

Personal med bred och rätt kompetens

Gläntan unga vuxna har en bred kompetens i personalgruppen, vi har bemanning dygnet runt. För individerna finns det ett strukturerat veckoschema där det ingår gym eller annan träning varje vecka. Självhjälpsmöten 1-2 gånger i veckan via AA/NA. Vi verkar för att hitta en balans i vardagen och för att individen ska få en meningsfull vardag och verka för goda sociala sammanhang. Individen får även möjlighet till ADL träning och träna på socialt accepterade beteenden.

Är du redo för att gå in i vår behandling?

Då kommer du tillsammans med den som är placeringsansvarig först på ett informationsbesök där du får veta mer om vår behandling. Du får även möjlighet att berätta om dig själv, dina tankar och vad du vill få ut av din behandling.
Vi kan även komma till dig för information, vid särskilda behov.
Efter ett första informationsbesök fortgår planerandet inför en eventuell placering. 

Texting 1999275 640.jpg
VIBOR

Placeringsförfrågan