Familjehem

Konsulentstödd familjehemsvård

Familjehem för barn och unga 0 - 18 år

Vi tillhandahåller jour och familjehem som kan ta emot barn och unga i åldrarna 0 -18 år. Vår jourverksamhet kan ta emot barn dygnet runt.

Tillsammans har vi lång erfarenhet och hög kompetens av att bemöta och arbeta med olika svårigheter hos barn och unga.

Vår målsättning är att ge barnen de bästa förutsättningarna för en bra placering med stadiga familjehemslösningar. Att skapa en trygg tillvaro för den placerade, liten som ung, samt att bistå barnen med positiva förebilder i vardagen.

pair-1853996_640.jpg
walking-349991_1920-1024x683

Familjehem för unga och vuxna 18 år och uppåt

Familjehem för unga vuxna och vuxna 18–50 år där familjehemmet stöttar individen avseende tidigare missbruk, kriminalitetproblematik och psykisk ohälsa. 

Målsättning är att individen ska få en fungerande vardag utifrån individuella förutsättningar. Vi ser vikten av en daglig sysselsättning som en förutsättning för en god återanpassning till samhället.

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet.
Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet?

VIBOR

Placeringsförfrågan