Ansök om att bli familjehem

Kontrollera att ni uppfyller minimumkraven på att bli familjehem innan ni skickar in ansökan.

 • Att ni har ett ledigt sovrum till den placerade utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum. Gemensamma utrymmen räknas inte som sovrum.
 • Att ni är 25 år eller äldre.
 • Att ni kan avvara tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. 
 • Att ni behärskar det svenska språket. 

 • Personuppgifter och sivilstatus
 • Allmänna frågor angående jourhem och familjehemsutredning.
 • Er boendeform
 • Er nuvarande försörjning och arbetssituation
 • Brott och Straff
 • Ålder och Problematik
 • Behandling av personuppgifter

Del 1

Civilstånd

Del 2

Har du/ni genomgått en jourhemsutredning/ familjehemsutredning tidigare?

Har du/ni haft en jour-/familjehemsplacering tidigare?

Del 3

Typ av boende

Finns det ett ledigt eget sovrum för en placering omgående i din/er nuvarande bostad?

Del 4

Hur ser din/er nuvarande försörjning ut?

Hur bedömer du din/er nuvarande ekonomiska situation?

Har du/ni någon gång varit aktuella hos kronofogden?

Del 5

Har du/ni eller era barn varit aktuella för någon form av utredning eller insats från socialtjänsten någon gång de senaste fem åren (gäller ej uppdrag inom socialtjänsten)?

Har du, din partner eller era barn någon gång blivit dömd för något brott?

Har du, din partner eller era barn använt droger, narkotika eller haft problem med alkoholmissbruk?

Del 6

Vilka typ av placering anser du/ni vara mest adekvat för er att ta emot?

Finns det någon specifik typ av problematik ni känner er obekväma med att ta emot?

Så då slutligen, något du själv känner att du vill tillägga innan du skickar in din intresseanmälan till oss?

Del 7

Genom att använda detta formulär accepterar du att Vibor och Gläntan lagrar och bearbetar dina personuppgifter.

Vg Logo 2
VIBOR

Placeringsförfrågan