Ansök om att bli familjehem

Kontrollera att ni uppfyller minimumkraven på att bli familjehem innan ni skickar in ansökan.

 • Att ni har ett ledigt sovrum till den placerade utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum. Gemensamma utrymmen räknas inte som sovrum.
 • Att ni är 25 år eller äldre.
 • Att ni kan avvara tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter. 
 • Att ni behärskar det svenska språket. 

 • Personuppgifter och sivilstatus
 • Allmänna frågor angående jourhem och familjehemsutredning.
 • Er boendeform
 • Er nuvarande försörjning och arbetssituation
 • Brott och Straff
 • Ålder och Problematik
 • Behandling av personuppgifter

Del 1

Ditt namn

Telefonnummer

E-post

Repeat to confirm

Stad/Ort

Kommun

Civilstånd

Del 2

Har du/ni genomgått en jourhemsutredning/ familjehemsutredning tidigare?

Om ja, - för vilka & när?

Har du/ni haft en jour-/familjehemsplacering tidigare?

Om ja, - beskriv kortfattat uppdragen

Del 3

Typ av boende

Antal rum och boendearea i kvm.

Finns det ett ledigt eget sovrum för en placering omgående i din/er nuvarande bostad?

Hur många biologiska barn har du/ni?

Hur många biologiska barn bor idag i ditt/ert hem?

Hur många jour-/familjehemsplacerade barn/ungdomar bor idag i ditt/ert hem?

Om pågående placering - beskriv kortfattat uppdragen

Del 4

Hur ser din/er nuvarande försörjning ut?

Uppge ditt huvudsakliga yrke/ sysselsättning.

Hur bedömer du din/er nuvarande ekonomiska situation?

Har du/ni någon gång varit aktuella hos kronofogden?

Om ja, - beskriv kortfattat nuvarande skuld samt hur upplägget ser ut för att få ekonomin stabil igen.

Del 5

Har du/ni eller era barn varit aktuella för någon form av utredning eller insats från socialtjänsten någon gång de senaste fem åren (gäller ej uppdrag inom socialtjänsten)?

Om ja, - beskriv hur.

Har du, din partner eller era barn någon gång blivit dömd för något brott?

Om ja, beskriv kortfattat den/de domar som finns och vem de gäller.

Har du, din partner eller era barn använt droger, narkotika eller haft problem med alkoholmissbruk?

Om ja, beskriv kortfattat situationen.

Del 6

Vilka typ av placering anser du/ni vara mest adekvat för er att ta emot?

Finns det någon specifik typ av problematik ni känner er obekväma med att ta emot?

Om ja, beskriv vad och varför.

Så då slutligen, något du själv känner att du vill tillägga innan du skickar in din intresseanmälan till oss?

Om ja, lämna ett meddelande till oss.

Del 7

Genom att använda detta formulär accepterar du att Vibor och Gläntan lagrar och bearbetar dina personuppgifter.

vg_logo-2
VIBOR

Placeringsförfrågan