HBTQ

Hos oss finns det inget som heter olika, vi är alla människor

Vi arbetar aktivt för att göra HBTQ mer accepterat

Vi vet att Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer ofta drabbas av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla hbtq-personer behöver därför stärkas.

Parrots 3427188 640
Gläntan Logotype 2021 (2)

Vår målsättning är att parallellt med behandling för beroende stärka och bekräfta den unges hbtq identitet. Vi vill öka hbtq-personers förtroende för vård och behandling inom missbruksvården.

För oss som arbetar på Vibor och Gläntan är det en självklarhet med lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck.

Har du frågor?

Hör av dig om du har frågor, så berättar vi gärna mer om vårt arbete för
likabehandling och inkludering av hbtq personer i vårt samhälle.

VIBOR

Placeringsförfrågan