För dig som anhörig

För dig som anhörig, du är inte ensam

Den unges privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad behandling. Många anhöriga kontaktar oss under behandlingstiden för att få information om hur den unges behandling fungerar. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att personalen ska kunna lämna information till dig som anhörig krävs den unges samtycke, då det annars föreligger full sekretess.

jack-sharp-ShCVvQbQBDk-unsplash

Besök av anhöriga

Vi uppmuntrar den unge att ta emot besök av familj och nära anhöriga under behandlingstiden. Besök av viktiga personer i den unges nätverk ses som en positiv del i behandlingsarbetet. Ansökan om besök lämnas in av den unge minst 4 dagar före besöket. Vi har en stående besökstid hos oss varje söndag 13.00 -15.00, efter överenskommelse.

Anhörigprogram

Vi vill ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som de gör i familjen och hur de kan förändras. Genom att få insikt i detta ges en möjligheter till förändring och ökad livskvalitet. Många tar på sig ett stort ansvar som förälder, syskon, partner, vän eller arbetsgivare. Det finns ett hopp om att den unge ska sluta missbruka. Vissa förnekar att problemen finns för att det känns lättare i stunden

Vi erbjuder kostnadsfritt anhörigprogram till alla i individens nätverk erbjuds 4+2 dagar. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och minska den stress som nätverket upplever.

CRAFT Community Reinforcement And Family Training (CRAFT) & familjesystemet utifrån självhjälpsrörelsen.

CRAFT kursen är problemfokuserad, baserat på att utveckla och träna färdigheter och på att förbättra närståendes fysiska och psykiska hälsa. Det är ett icke konfrontativt förhållningssätt som ökar sammanhållning och minskar konflikter.

Genom delaktighet och att bli inkluderad stärker detta den unges motivation och minskar risken för oavsiktliga negativa förstärkningar av dysfunktionella beteendemönster.

  • Anhöriga till placerade unga (familj, släkt & vänner)
  • Anhöriga till personer som ännu inte sökt hjälp för sitt missbruk
  • Arbetsgivare
  • Arbetskollegor
  • Personer uppvuxna i en missbruksfamilj
    Yrkesverksamma som kommer i kontakt med missbrukare/beroende ex: handläggare i socialtjänsten, behandling assistenter och anställda i kriminalvården.
  • Andra som önskar veta mera om konsekvenser av medberoende.
pair-1853996_640.jpg

Du är inte ensam

Du får tillfälle att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och insikt om att du inte är ensam.
Du får kunskap om medberoende/möjliggörare, beroendesjukdomen, familjesystemet och tillfrisknandeprocessen.

Vi har även startat en speciell chatt för anhöriga, där ni kan chatta med oss på Gläntan Unga vuxna och ställa frågor helt anonymt.

Chatten är öppen onsdagar mellan kl. 18.00 – 20:00.

VIBOR

Placeringsförfrågan