Behandlingshem

– Vår styrka är vårt genuina engagemang –

Tillsammans vill vi göra skillnad

Vi erbjuder omgående en trygg plats genom samverkan med våra uppdragsgivare, där vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för vård och behandling utifrån den unges behov.

 

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 10.41.42

Behandlingshem i Östhammar

Vårat behandlingshem i Östhammar vänder sig till flickor i åldern 13-20 år med psykiska problem och psykosocial problematik.

Ungdomarna kan exempelvis ha följande svårigheter eller funktionsvariationer: identitetsproblem, depressioner, självmordstankar, aggressiva utbrott (utåtagerande), trotsbeteende, hemmasittare, uppförandestörning, skolproblematik, sömnproblematik, begynnande missbruk, relationssvårigheter, destruktiva beteenden (självskada) och har ett socialt nedbrytande beteende.

VIBOR

Placeringsförfrågan