Behandlingshem i Vingåker och Uppsala

– Vår styrka är vårt genuina engagemang –

Tillsammans vill vi göra skillnad

Vi erbjuder omgående en trygg plats genom samverkan med våra uppdragsgivare, där vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för vård och behandling utifrån den unges behov.

Vi förbättrar vår behandlingsmodell med en helt ny enhet, en förberedelsefas. Detta skapar helt nya möjligheter även för unga som inte riktigt är redo att ta klivet vidare in i behandlingen.

Vi inkluderar ett HBTQ-perspektiv i vår behandling och i våra familjehem och stärker dig i den person som du vill vara.

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 10.41.42

Behandlingshem i Vingåker

Vi erbjuder ett behandlingshem med 14 platser för unga vuxna 18 – 26 år med beroendeproblematik. Nya och spännande utmaningar, där vi tillsammans ska arbeta med, och för utsatta ungdomar i vårt samhälle.

Vi bedriver en modifierad tolvstegsbehandling med särskilda inslag av KBT. Det som utmärker oss är vår special kompetens kring målgruppen. Vi är även duktiga när det gäller unga vuxna som ofta faller mellan stolarna SOL/LSS. 

Vi erbjuder även riktade insatser såsom kriminalitetsprogram och återfallsprevension. Till våra placerade familjer och deras anhöriga erbjuder vi ett kostnadsfritt anhörigprogram.

Behandlingshem i Östhammar

Vårat behandlingshem i Östhammar vänder sig till flickor i åldern 13-20 år med psykiska problem och psykosocial problematik.

Ungdomarna kan exempelvis ha följande svårigheter eller funktionsvariationer: identitetsproblem, depressioner, självmordstankar, aggressiva utbrott (utåtagerande), trotsbeteende, hemmasittare, uppförandestörning, skolproblematik, sömnproblematik, relationssvårigheter, destruktiva beteenden (självskada) och har ett socialt nedbrytande beteende.

VIBOR

Placeringsförfrågan