Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Våra tjänster

Behandlingshem

Unga tjejer 13-20 år Östhammar
Unga tjejer 13-18 år Haga
Unga tjejer 13-18 år Fjärdhundra

Stödboende

Unga tjejer och killar 16-20 år
Vuxna män och kvinnor 21 år och uppåt

Familjehem

Barn och unga 0-18 år
Placering av vuxna behovsbedöms individuellt.

Funderar du på att bli familjehem?

Vad är ett familjehem?

Vanliga frågor om familjehem

Ansök om att bli familjehem

VIBOR

Placeringsförfrågan