Cyber Chick at work

Ursäktar röran, vi bygger om!

Vi bygger en ny hemsida, vi nås på kontaktuppgifterna nedan.
Kvalitetsansvarig: Chatarina Drape 070 579 45 75
chatarina.drape@vibor.se
Verksamhetschef: Adam Rogård 073 999 08 22
adam.rogard@vibor.se
Verksamhetssamordnare: Markus Bergström 070 758 26 66
markus.bergstrom@vibor.se
För frågor gällande placeringsmöjligheter, kontakta oss på: 073 999 08 22 eller maila adam.rogard@vibor.se
Besöksadress: Vibor Stödboende Ekeby Bruk 4H 752 63 Uppsala
Postadress (postfack): Vibor Stödboende Ekeby Bruk 2N 752 63 Uppsala