Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Våra tjänster

Behandlingshem

Unga tjejer 13-20
Unga vuxna män och kvinnor 18-26 år

Stödboende

Unga tjejer och killar 16-21 år
Vuxna män och kvinnor 21 år och uppåt

Familjehem

Barn och unga 0-18 år
Vuxna män och kvinnor 18år och uppåt

För dig som anhörig

Tillsammans vill vi även ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som
de gör i familjen och hur de kan förändras genom vårat kostnadsfria anhörigprogram.

Vi har även en anhörigchatt som är öppen onsdagar mellan 18:00 - 20:00.

Vibor i samarbete med Gläntan

Nu lägger vi vår samlade kompetens och fokus på unga vuxna
som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.

Vi har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.
Vi bedriver program för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram. Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut. Gläntan Unga vuxna har även en helt ny familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna.

sunset-743428_640

Funderar du på att bli familjehem?

Vad är ett familjehem?

Vanliga frågor om familjehem

Ansök om att bli familjehem

Vi på Theo Sales and Marketing AB i Uppsala fick äran att arbeta med detta projekt tillsammans med Vibor Stödboende, Skill Streaming och Gläntan Unga Vuxna och sammanfoga tre olika verksamheter och dess digitala plattformar in till en och samma. Det har varit ett mycket roligt och lärorikt projekt för alla parter och vi har tagit mycket lärdom av varandra. Vi sammanfogade tre stycken hemsidor samlade ihop allt content på denna. Vi satte upp ett system för platsbank och jobbansökningar direkt här på webbplatsen och implementerade en anonym chatt för anhöriga. Utöver hemsidan satte vi upp en ny grafisk profil och flyttade samtliga gamla domännamn och e-postadresser. Nu finner ni allt här på www.vibor.se 

VIBOR

Placeringsförfrågan