Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Behandlingshem

Behandlingshem för Unga tjejer 13-20 år och ett för vuxna män och kvinnor 18-26 år

Familjehem

Familjehem för barn och unga 0-18 år och vuxna män och kvinnor 18 år och uppåt

Stödboende

Stödboende för unga tjejer och killar 16 - 21 år och för vuxna män och kvinnor 21 år och uppåt

För dig som anhörig

Tillsammans vill vi även ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som
de gör i familjen och hur de kan förändras genom vårat kostnadsfria anhörigprogram.

Vi har även en anhörigchatt som är öppen onsdagar mellan 18:00 - 20:00.

Vibor i samarbete med Gläntan

En ny gemensam satsning kring målgruppen Unga vuxna

Vi har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.
Vi bedriver program för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram. Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut. Gläntan Unga vuxna har även en helt ny familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna.

sunset-743428_640

Funderar du på att bli familjehem?

Om att bli familjehem

Vanliga frågor om familjehem

Ansök om att bli familjehem