Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Våra tjänster

Behandlingshem

Unga tjejer 13-20

Stödboende

Unga tjejer och killar 16-21 år
Vuxna män och kvinnor 21 år och uppåt

Familjehem

Barn och unga 0-18 år
Vuxna män och kvinnor 18 år och uppåt

Funderar du på att bli familjehem?

Vad är ett familjehem?

Vanliga frågor om familjehem

Ansök om att bli familjehem

VIBOR

Placeringsförfrågan