Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Vibor

Stödboenden i Uppsala

Vibor är ett familjeföretag inom vård och omsorg och är verksamma i Uppland. Vi bedriver behandlingshem, familjehem, stödboende och skyddat boende.

Vibor bedriver följande verksamheter:

Linkedin Sales Solutions W3jl3jrepdy Unsplash
Walking 349991 1920 1024x683

Gläntan Unga vuxna är stolt sponsor till Skogstorps GoIF

Goif Logo

Gläntan Unga vuxna

Tolv steg till välbefinnande

Behandlingshemmet Gläntan Unga vuxna tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder med ett modifierad tolv stegs behandling.
Gläntan Unga vuxna har även en familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna. Vi inkluderar ett HBTQ-perspektiv i vår behandling och i våra familjehem och stärker dig i den person som du vill vara.

Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut.

Gläntan Unga vuxna bedriver följande verksamheter:

Skärmavbild 2021 09 30 Kl. 10.41.42

Vibor Gläntan Unga Vuxna

Behandlingshem i Östhammar

Vårat Behandlingshem och konsulentstödda familjehem erbjuder individanpassad heldygnsvård för flickor mellan 13-20 år med psykosocial problematik.

Placeringar hos oss är alltid baserade på matchningsprincip där vi utgår från våra behandlingsmetoder, personalgruppens kompetenser, ungdomarnas gruppdynamik och problematik med den tilltänkta placerande ungdomens bakgrund.
Behandlingshemmet har tio platser för flickor.

Vibor Gläntan Unga Vuxna bedriver följande verksamheter:

Personal med rätt kompetens

I vår personalgrupp har vi kunniga och erfarna boendestödjare med ett genuint intresse av att hjälpa människor. Det finns en sammantagen hög psykologisk kunskapsnivå inom Vibor Stödboende. En av våra föreståndare är legitimerad psykolog som handleder personalen i det dagliga arbetet. Verksamhetssamordnare är beteendevetare inriktad mot psykologi. Stödboendets dokumentationsansvarig är socionom. Övrig personal har utbildning i MI, REPULSE, ART och KBT.

Ivo Logo Color

Alla våra verksamheter är godkända genom samverkan med Inspektionen för Vård och Omsorg

VIBOR

Placeringsförfrågan