Placeringsförfrågan

072 055 39 00

Jour dygnet runt

070 792 26 92
vg_logo-1

Placeringsförfrågan

072 055 39 00

Jour dygnet runt

070 792 26 92
SENASTE NYTT!

Senaste nytt!

Gläntan-Logotype-2021

Vibor ingår samarbete med
Gläntan Unga Vuxna

skillstreaming_logo_main

Skillstreaming byter namn till Vibor Gläntan Unga Vuxna

Tillsammans erbjuder vi en gemensam vårdkedja

Vibor Stödboende

Stödboende unga tjejer och killar
16 - 21 år

Vibor Gläntan Unga Vuxna

Behandlingshem för Unga tjejer
13 - 20 år

Gläntans Behandlingshem

Behandlingshem Unga för vuxna
män och kvinnor 18 - 26 år

Vibor Stödboende

Stödboende för vuxna män
och kvinnor 21 år och uppåt

Vibor Skyddat boende

skyddat boende
från 18 år och uppåt

Vibor Familjehem

Familjehem för barn och
unga 0 -18 år

Gläntans Familjehem

Familjehem för vuxna män
och kvinnor 18 år och uppåt

Gläntan Unga vuxna

Riktade insatser
KBT, Psykoterapi, mm

Tillsammans vill vi även ge anhöriga en förståelse för varför rollerna ser ut som
de gör i familjen och hur de kan förändras genom vårat kostnadsfria anhörigprogram

Erfarenhet & Kompetens

Vibor har lång erfarenhet och bred kompetens till att bedriva stödboende. Vi har även möjlighet att forma insatser utifrån specifika behov och samordna vårdinsatser genom vår vårdkedja tillsammans med Gläntan Unga Vuxna, till exempel efter en familjehemsplacering eller utsluss från HVB.

Vi erbjuder stödboende för ungdomar 16-20 år och Gläntan för vuxna 21 år och uppåt, med behov av psykosocialt stöd. Vid behov erbjuder vi även behandling, exempel vid psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, sexuell beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, hedersrelaterat våld eller behov av skydd. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att förbereda klienten inför ett självständigt boende så småningom.

Gläntan Logotype 2021 (2)

Vibor i samarbete med Gläntan

sunset-743428_640

En ny gemensam satsning kring målgruppen Unga vuxna

Vi har samlat många års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med en komplex problematik. Nu lägger vi vår samlade kompetens och fullt fokus på unga vuxna som har hamnat utanför vårt samhälle av olika anledningar.

Vår verksamhet är godkänt hos Inspektionen för vård och omsorg och erbjuder utredning, vård och behandling med inriktning på unga vuxna personer som lider av alkohol, narkotika -och eller läkemedelsberoende med eller utan samsjuklighet och spelberoende.  

Vi bedriver program för kriminalitet som livsstil, återfallsprevention, spelprogram och anhörigprogram.

Vid behov erbjuder vi riktade insatser som enskilda KBT- samtal samt psykoterapi med leg. Psykoterapeut.
Gläntan Unga vuxna har även en helt ny familjehemsverksamhet, där vi bedriver konsulentstödda familjehem för vuxna.

Vi tillämpar Socialstyrelsens rekommendationer avseende evidensbaserade metoder.
Vi har valt dem som ger bäst resultat i förhållande till målgruppen unga vuxna.

Funderar du på att bli familjehem?

Om att bli familjehem

Vanliga frågor om familjehem

Ansök om att bli familjehem

VIBOR

Placeringsförfrågan